For første gang fastsettes det nå en regulering med totalkvoter i fisket etter brosme og lange.

- Fastsettelse av kvoter på disse bestandene bygger opp under en bærekraftig forvaltning, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Kvotene for 2023 er fastsatt i tråd med den vitenskapelige rådgivningen fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).