Med bakgrunn i det pågående fiske, og et ønske om at fiskeriene skal forløpe best mulig for alle brukstypene, har Fiskeridirektoratet region Nordland opprettet et henstillingsområde for line sør for Røst, skriver direktoratet i en pressemelding sendt ut onsdags ettermiddag.

Se området på kartet fra Barentswatch.

- Dette området er eksklusivt tilgjengelig for fiske med line. Vi vil særskilt oppfordre alle aktører til å respektere området, overholde plikten om å melde inn og ut redskap og for øvrig samarbeide godt på feltet, skriver Fiskeridirektoratet.

Henstillingsområdet trer i kraft fra og med 19. mars 2020 og gjelder inntil videre, men ikke utover 15. april 2020.

Her er koordinatene for området.

BreddegradLengdegrad
1N 67 ° 25.64E 012 ° 07.70
2N 67 ° 24.36E 012 ° 01.11
3N 67 ° 25.39E 011 ° 59.82
4N 67 ° 27.75E 012 ° 02.28