Dermed er rekordvolumet i 2013 slått med nesten 10.000 tonn, da 400.000 tonnenje ble passert i uka som vi nå har lagt bak oss, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Foreløpige tall for uke 50 i år viser ei totalomsetning på 134,9 mill kroner. Dette var fordelt med 13,9 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter, mens omsetningen for norske båter, 121,0 mill kroner, var 78 mill kroner på fryst råstoff, 43 mill på ferskt. Totalen var opp fra 128,8 mill kroner uka før hovedsakelig grunnet økt kvantum av fersk fisk fra norske båter.

Omsetningen for utenlandske båter i årets uke 50 kom etter leveranse av fryst fisk fra 3 russiske båter med torsk og hyse som hovedfangst. I tillegg til de russiske leveransene, var det leveranse av fersk fisk fra en engelsk tråler, og fryst snøkrabbe fra en spansk båt.