– En kjapp hoderegning tilsier at jeg får 5 kg mindre krabbe å fiske på til neste år, enn i dag, sier kongekrabbefisker, Sverre Pedersen fra Tana til NRK Finnmark.

Departementet har økt turistkvoten for kongekrabbe fra 4 til 8 tonn. Den totale kvoten er på 2.000 tonn, og selv om økningen av turistkvantumet går ut over yrkesfiskerne, tar Pedersen nyheten med knusende ro.

– Jeg stiller meg faktisk positiv til dette vedtaket, selv om jeg får mindre krabbe å fiske på. Jeg er positiv til alt som skape mer aktivitet. Av den totale kvoten så er jo ikke dette så veldig mye. Dette rammer meg ikke i nevneverdig grad økonomisk, så kuttet lever jeg godt med. Dette sponser jeg gladelig til de tilreisende, sier Pedersen til NRK.