- Ja det merkes godt nå, sier daglig leder i Holmøy Maritime AS, Kay-Arne Nygård.

Sammenlignet med bunkersprisene sist sommer er reduksjonen på hele 30 prosent. For et fiskerikonsern som bruker mellom 5- og 10.000 kubikk drivstoff årlig, blir det store summer.

Svinger fort

Men selv om bunkersregningene akkurat nå er behagelig, sier Nygård at det fort kan snu. Så han belager seg ikke på at dette vil vedvare.

- Vi er vant med svingninger på bunkersprisene fra måned til måned, så vi skal på ingen måter innkassere noen gevinst. For mye kan skje, sier Nygård.

På en annen side er det lite som tyder på noen snarlig økning på bunkersprisene, ettersom oljeselskapene frykter at den lave oljeprisen kan vedvare i lange tider.

For tiden er oljeprisen nede i 54 dollar fatet.

Sparer 600 mill

For fiskeflåten samlet sett er effekten av prisfallet gigantisk. Fiskeflåten bruker nesten 400 millioner liter drivstoff i året, noe som gjør at flåten samlet sett kan oppnå en besparelse på nærmere 600 millioner kroner dersom dagens priser holder seg.

Les mer i papiravisa