4 fartøy fikk fangst i uke 33, da totalt 19 vågekval ble fanget.

Så langt i år er det fanget 650 vågehval totalt, mot 734 på samme tid i fjor

Fem fartøy i fangst i uke 33. Ingen fartøy i nordområdene nå, siste avsluttet forrige helg.

Tre til fire fartøy fortsatt i fangst i Vestfjorden.

Et fartøy fortsetter i Nordsjøen.