Fiskeridirektøren stengte med øyeblikkelig virkning område på Lyngen i Troms for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Lyngen i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 31.0 minutter. Øst 020 grader 15,0 minutter.

2. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 020 grader 26,0 minutter.

3. Nord 69 grader 43,0 minutter. Øst 020 grader 31,0 minutter.

4. Nord 69 grader 38,0 minutter. Øst 020 grader 27,0 minutter.

5. Nord 69 grader 36,0 minutter. Øst 020 grader 29,0 minutter.

6. Nord 69 grader 35,5 minutter. Øst 020 grader 23,6 minutter.

7. Nord 69 grader 31,0 minutter. Øst 020 grader 21,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.