Stengingen av samtlige havner i Japan kan få konsekvenser for norsk fiskeeksport. Norske bedrifter med virksomhet i Japan følger derfor utviklingen tett, skriver E24.

Viktig marked

Først og fremst er det laksenæringen som vil merke jordskjelvkatastrofen. Men også pelagisk risikerer store utfordringer, både i forhold til sild, makrell og ikke minst lodda der Japan er den best betalende importøren.

For eksportører av kongekrabbe er også Japan et avgjørende marked.

Rammes på kort sikt

Først og fremst er det på kort sikt at norske produkter vil rammes.

- Jordskjelvet kan påvirke forsendelsene våre på kort sikt. Mye av det vi sender går til Tokyo, så vi vil få kortsiktige utfordringer, sier Henning Beltestad, konsernleder i Lerøy Seafood Group til E24.

Han beskriver Japan som et betydelig marked og som er et av de fem største markedene for Lerøy.