Karlsen skriver i en pressemelding at utvidelse av grensen på 12 ukers lagringstid er en av de viktigste sakene Arena torsk jobber med. Han mener dagens regel om maksimal lagringstid på 12 uker er en bremsekloss, og ønsker seg en utvidelse til 36 uker. Da kan verdiene av den lagrede fisken økes betydelig, mener Karlsen.

- Det meste av fisken som leveres levende i merd fanges i perioden mars-mai da fisken er lett tilgjengelig. Med maksimalt 12 ukers lagring må denne fisken tas ut senest ut i løpet av juni-august. Markedet betaler best for denne fisken i perioden september-desember.

For å ha fisk stående lengre enn 12 uker, må aktøren over i konseptet som heter «fangstbasert oppdrett.»

- Det skulle vi gjerne gjøre, men da må vi følge et helt annet regelverk som bygger på lakseoppdrett. Videre kreves det egne lokaliteter for dette som det i dag er svært vanskelig å få tak i fordi det er få lokaliteter tilgjengelig, blant annet på grunn av meget strenge avstandskrav mellom oppdrett av ulike arter og i forhold til utslippspunkt. Dette er en sentral grunn til at få aktører har satset på oppfôring av torsk. Det medfører at vi ikke kan lagre fisk til den perioden der markedet betaler best for torsk av høy kvalitet

Karlsens forslag om å utvide fra 12 til 36 uker bygger på tre forutsetninger:

- Vi skal kun bruke et hygienisert kommersielt fôr. Vi skal ha veterinærer som skal overvåke helsestatus på fisken med månedlige helsekontroller. Det skal stilles krav om beredskapsplan (blant annet at lokaliteten skal kunne tømmes innen kort tid).

Karlsen påpeker at dagens 12 ukers-regel for mellomlagring er vilkårlig satt.

- Et kommersielt fôr vil fjerne smitterisiko fra fôr. Når torsken er lagret i over 12 uker, vil den velferdsmessig være godt restituert og tilpasset nytt fôr. Dette er krav vi ser som viktige for å utvide perioden med lagring av villfanget torsk. Dersom Mattilsynet eller andre ser at det er behov for ytterligere krav for å realisere potensialet i denne delen av næringen, er vi rede til å diskutere gode løsninger. Dette forslaget er allerede sendt over til Nærings- og fiskeridepartementet. Det er en «plug and play» beslutning og en velkomstgave i fra nord til vår nye sjømatminister.