På dagens reguleringsmøte foreslo derfor fiskeridirektør Liv Holmefjord å gi denne gruppen en avkorting i kvotekuttet.

Opprinnelig fikk rederne med båter over 21 meter beskjed om at gruppa trekkes med 3400 tonn av hysekvota.

Dette foreslo Holmefjord å redusere til 910 tonn all den stund at overfisket skyldtes refordeling fra andre grupper.

Kvotefleksen kan slå ut begge veier for fiskerne. Om ikke hele kvantumet blir fisket opp av gruppa kan det inntil ti prosent overføres til neste år,

Om det har vært et overfiske et år, blir det trekk i neste års kvote. Det er det som har skjedd i dette tilfellet.

Selve overfisket av gruppekvoten var imidlertid langt lavere enn 3400, for å være nøyaktig 910 tonn. Dermed straffes ikke fartøyene i denne gruppa for å ha fisket hyse som de andre delene av flåten ikke fisket.