Det ble i går gjennomført minsteprisdrøftelser med kjøperne og deres organisasjoner i Råfisklagets område. Her var det enighet blant begge parter om å øke gjeldende minstepriser for stort sett alle kvaliteter og størrelser av reker.

For kokte reker til konsum som skallreker øker minsteprisen til kr 80,- pr. kg fra og med mandag 28. mai. Dette er en økning på kr 5 i forhold til fjoråret. Sommerprisperioden varer en uke lengre enn i fjor, fram til 13. august. Da justeres minsteprisen ned til kr 69,- pr. kg (+ kr 2 i forhold til i fjor).

For råreker til pillingøker minsteprisen med kr 1 for alle størrelsessorteringer. For den vanligste størrelsen 221-250 stk/kg blir ny minstepris kr 18,- pr. kg.

Forkokte reker til produksjon av handpillede reker i lake justeres minsteprisen opp for alle store størrelsessorteringer.