Både Fiskarlaget i Møre og Romsdal og fiskebåtrederne frykter for posisjonen til Norges største eksportfylke når kontoret i Ålesund kan miste en lederstilling, melder NRK.

– De tidligere omorganiseringsprosessene har vært åpne for allmennheten, men vi erfarer at denne prosessen har vært stort sett lukket, og hvordan divisjonene skal se ut har latt vente på seg, sier styreleder Janne Grethe Strand Aasnæs i Fiskebåt Vest til NRK Møre og Romsdal.

– Alle kontorene har fått lederstilling, unntatt Ålesund.

Fikk avslag

Møre og Romsdal Fiskarlag sendte i august en innsynsbegjæring til Nærings- og fiskeridepartementet og fikk avslag. Sammen med Fiskebåt Vest har de nå påklaget avslaget.

– Derfor vet vi ikke hva som ligger til grunn for anbefalingene. Men i slutten av august ble vi kjent med hvordan fiskeridirektøren ønsker at kontorplasseringen skal se ut. Han konstituerte midlertidige ledere på de kontorplassene han vil satse videre på.

– Det som er oppsiktsvekkende er at Ålesundskontoret er fullstendig fraværende. Alle de andre kontorene har fått en funksjon med tilhørende lederstilling. Bortsett fra Ålesund, sier Strand Aasnæs.

Ålesund ikke nevnt

I forslaget fra Fiskeridirektoratet er de geografiske plasseringene til de midlertidige lederstillingene Bergen, Tromsø, Bodø, Egersund, Måløy, Trondheim og Kopervik, men Ålesund er ikke nevnt.

Det reagerer Strand Aasnæs på, og viser til at Møre og Romsdal er det største sjømatfylket i landet, og at rundt 20 prosent av heltidsfiskere kommer fra fylket. Nettopp denne regionen har desidert flest fiskerikonsesjoner i landet, påpeker hun.

– Så det er ubegripelig at direktoratet planlegger for en nedprioritering og potensiell fremtidig nedleggelse av kontoret i regionen. Forsvinner kontoret, forsvinner også en del av fagmiljøet, og regionen taper arbeidsplasser.

– Norges fiskerihovedstad fortjener at en av næringens viktigste samarbeidspartnere skal være lokalt representert, sier hun.

Bekymret

Også daglig leder i Møre og Romsdal Fiskarlag Ole Morten Sorthe reagerer på at de ikke har fått innsyn i innstillingen, og er bekymret for hva som vil bli vedtatt.

– Vi frykter at Ålesundskontoret ikke blir tildelt lederstillinger, noe vi misliker siden vi er et dominerende fiskerifylke. Vi må ha et fotfeste, og vil jo ha best mulig fiskeriforvaltning også i Møre og Romsdal.

Mener møringene tar feil

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen sier de har konstituert lederne ut ifra en helhetlig kompetanse, og viser blant annet til at regiondirektøren som er plassert i Ålesund har bosted i Trondheim.

– Jeg er helt uenig i at kunnskapen i Ålesund forsvinner. Det er ikke slik at noe kontor skal legges ned, ingen skal være nødt til å flytte og ingen skal miste jobbene sine. De konstituerte stillingene er midlertidige lederstillinger. Den geografiske plasseringen av ledere er til behandling, og vedtaket er ikke klart.

– Når det gjelder at prosessen skal ha vært lukket, mener jeg det er helt feil. Vi har hatt møte med alle som har spurt om omorganiseringen. Jeg finner ingen forespørsel fra Fiskebåt Vest eller Møre og Romsdal Fiskarlag før det kommer en innsynsforespørsel.

Kommunikasjonsrådgiver Emil Bremnes i Nærings- og fiskeridepartementet sier til NRK at saken er til behandling i Kommunal- og distriktsdepartementet, som skal gi sin uttalelse før det kan fattes endelig vedtak i saken.