Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe fisket på maksimalkvotene i fisket etter sei med not nord for 62°N med virkning fra og med torsdag 29. august. Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter.