Miljøet er sterkt påvirket av oppdrettsanleggene i Eidemolla og Kvitelv. På ett sted er gjennomstrømming så dårlig at dyrelivet forsvant, skriver avisa Finnmarken.

Ingen dyr levde i de ti prøvene som ble tatt under anlegget i Eidemolla.

Påvirket av oppdrett

– Totalt indikerer fravær av fauna at bunnforholdene er svært påvirket av oppdrettsvirksomheten, står det i en rapport fra Havbrukstjenesten AS som avisa refererer til.

Lokaliteten Eidemolla gis i rapporten en såkalt MOM-B-tilstand 4, som er den dårligst mulige. Lokaliteten Kvitelv får tilstand 2. Også det,regnes som synlig påvirket.

- Bekymringsverdig

Kristin Mørch fra Dyfjord som har engasjert seg sterkt mot nye oppdrettslokaliteter i kommunen sier til Finnmarken at rapporten som er bestilt av fylkesmannen i Finnmark og SalMar taler mot mer oppdrett.

– Vi vet ikke hvor mange år det tar før naturen reparerer seg selv. Det er meget bekymringsverdig at Salmar får flytte til nye lokaliteter når de har forurenset så mye at selv ikke deres egen næring kan eller har lov til og fortsette der, mener Mørch.