To ganger i året inviterer fiskeridirektøren det som kan krype og gå av meningsberettigede parter i fiskerinæringa til møte for å diskutere fiskets gang, og å vurdere hvordan de tildelte kvotene best skal reguleres.

Møtet er åpent for alle organisasjoner, men direktoratet varsler at det av praktiske grunner kan bli satt begrensninger dersom påmeldingen blir for stor. Påmeldingsfristen er 20. mai.

Sakspapirene er ennå ikke sendt ut, men på sakslista står diskusjon om rødlistede arter, samt utviklingen i fiskeriene så langt i år.

Les mer om reguleringsmøtet her.