– Makrellstørjebestanden vokser, og er i økende grad tilstede i norske farvann. En tredobling av kvoten fram mot 2020 og økt norsk eierandel av bestanden gjør at flere norske fiskere igjen kan tjene gode penger på makrellstørja, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Tidligere i år ble det åpnet opp for at fire ringnotbåter og fire linefartøy kan delta. I fjor ble kvoten fordelt på to ringnotbåter.

– Økt tilstedeværelse viser betydningen av strenge internasjonale reguleringer, samt ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Norge har i høy grad bidratt til å få en ansvarlig forvaltning på plass, sier Nesvik.

Fra 104 til 300 tonn på to år

Makrellstørje kan oppnå en formidabel kilopris, dersom fisken behandles riktig. Den norske makrellstørjekvoten er 239 tonn i år, mot 104 tonn i fjor. Neste år vil Norge ha en kvote på 300 tonn.

Den norske kvoten kan ved riktig håndtering av råstoffet ha en potensiell førstehåndsverdi på opp mot 60 millioner kroner neste år. Det er ikke uvanlig at de aller fineste delene kan koste opp mot 1300 kroner kiloen på det japanske markedet. Den er særlig ettertraktet i Japan som importerer en betydelig del av den atlantiske størja. – Jeg har selv vært i Japan og fått høre om den store interessen det er i det japanske markedet for makrellstørja, sier fiskeriministeren.

Nytt i 2019 er at det er åpnet opp for et lovlig bifangstfiske etter makrellstørje, og det er også gitt mulighet for sportsfiskere for å fange, merke og slippe ut igjen makrellstørje. Formålet er å få mer kunnskap om makrellstørjas utbredelse og vandring.

Makrellstørje er den største tunfiskarten. Den kan veie over 700 kilo, bli tre meter lang og holde en toppfart på 70 km/timen. Den regnes som den dyreste fisken i verden.