- Det er kun ord om nordområdene i regjeringens framlegg til statsbudsjett. Ingen konkrete penger utover 10 millioner kroner, som er et beløp så lavt at det er mer som en fleip å regne, tordner fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner som skal bidra til å styrke kompetanse, fremme næringsliv og internasjonalt samarbeid, og støtte opp om bolyst i nord. I tillegg viser regjeringen til at det i statsbudsjettet er mange andre tiltak som vil være viktig for nordområdene.

- Igjen ser vi at regjeringen viser til andre budsjettposter når de skal snakke om nordområdene. Som om ordinær samfunnsdrift er en nordområdesatsing. Det eneste konkrete som kommer fra regjeringen i dag er at de ikke vil bygge oljebase på Veidnes i Nordkapp. Regjeringen trosser til og med Stortingets flertall, og legger fram et forslag som vil tappe samfunnet for ressurser heller enn å bygge opp arbeidsplasser og verdiskapning der ressursene finnes, sier Mo.