Det er 1,2 milliarder høyere enn samme tid i fjor, og fremgangen betegnes som fantastisk i Råfisklagets ukentlige omsetningsrapport. Laget slår samtidig fast at omsetningen for de norske båtene utgjør 10 137 millioner kroner, en økning fra 9 276 milliarder til samme tid i fjor.

Omsetningen av fryst råstoff har tatt seg kraftig opp de siste ukene, med en topp i uke 49 med vel 4.000 tonn torsk og 3.100 tonn fryst reke omsatt. I uke 50 var omsetningen av fryst råstoff mer beskjeden, med en total på 112,2 mill kroner, hvorav 3.150 tonn torsk utgjorde 73,0 mill kroner.

Torskekvantumet var fordelt med 2.960 tonn tatt på trål, der det meste av kvantumet var tatt ved Hopen og Bjørnøya, og videre var 140 tonn tatt på autoline og 50 tonn på snurrevad. Av 800 tonn fryst hyse til 17,3 mill kroner var 460 tonn tatt på autoline og 340 tonn på trål. Videre på lista var det en rekefangst på 420 tonn/13,0 mill kroner, og seikvantumet på 630 tonn/6,6 mill kroner var levert av 8 trålere.

Torsken var størst i verdi også når det gjelder omsetningen av ferskt råstoff. Vel 2.500 tonn fersk torsk til verdi 43,6 mill kroner kom i hovedsak fra kystflåten. Fisket på ferskfiskordningen med 50 % torsk på ukebasis avregnet ordningen, ble stoppet søndag 16. desember ved midnatt, og prosenten er fra i dag satt ned til 10 %. Med 2.370 tonn torsk tatt på konvensjonelle redskaper i uke 50, blir avsetningen til ferskfiskordningen overskredet. Her gjenstod 183 tonn av ei avsetning på 17.200 tonn til lukket gruppe pr uke 49, jfr kvoteoversikten fra Fiskeridirektoratet.

Av 2.510 tonn fersk torsk omsatt i uke 50 var 140 tonn tråltorsk, og av kvantumet fra kystflåten var 850 tonn tatt på snurrevad, hvorav 6 fangster på totalt 620 tonn var tatt ved Bjørnøya. Videre var 900 tonn tatt på line/autoline, 580 tonn på garn og 30 tonn på juksa. Av totalen på 2.510 tonn var 1.030 tonn levert i Øst-Finnmark, 660 tonn i Vest-Finnmark, 750 tonn i Troms og 50 tonn i Vesterålen.

Av 1.700 tonn fersklevert sei/11,4 mill kroner var 930 tonn tatt på garn, 630 tonn på snurrevad, 50 tonn på juksa og 60 tonn på not. Av garnkvantumet var 430 tonn levert i Troms, 160 tonn i Vest-Finnmark og 280 tonn i Vesterålen. Snurrevadseien var først og fremst levert i Troms og Vesterålen med henholdsvis 290 og 210 tonn, og 60-70 tonn hver på Øst- og Vest-Finnmark.

Hysekvantumet levert fersk ble på 610 tonn, hvorav 420 tonn i Øst-Finnmark og 110 tonn i Vest-Finnmark. I Øst-Finnmark var 400 tonn av hysa tatt på line/autoline og resterende 20 tonn på snurrevad. I Vest-Finnmark var kvantumet fordelt med 60 tonn på line/autoline og 50 tonn på snurrevad.

Brukbart med landinger av kongekrabbe også i uke 50. Av 26 tonn var 23 tonn premium kongekrabbe tatt i det regulerte fisket. Med det er 1.734 tonn premium kongekrabbe omsatt fra årets start, av ei kvote på 1.687 tonn korrigert for kvotefleks.

127 tonn kveite til verdi 5,2 mill kroner var topp for året, litt opp fra forrige topp uka før som endte på 119 tonn og 4,9 mill kroner. Av totalen i uke 50 var hele 108 tonn tatt på garn. Størst kvantum var levert i VestFinnmark med 41 tonn, deretter fulgte Troms med 39 tonn og Lofoten/Salten med 32 tonn.