– SVs forslag kan tolkes som at de vil si nei til all videre strukturering, altså sammenslåing av fiskekvoter, og det er ikke Aps politikk. Men vi er veldig enige med SV i at vi må sette på bremsen når det gjelder strukturering, sier Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Inger Heggø til Nationen.

Tverrpolitisk forslag

Ingrid Heggø står i spissen for en Ap-delegasjon med blant andre Martin Kolberg, Knut Storberget og tidligere fiskeriminister Helga Pedersen, som fredag legger fram forslaget.I tillegg er næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp), som også stilte seg positiv da SV presenterte sitt forslag, sammen med Venstres næringspolitiske talsperson Pål Farstad, medforslagsstillere. I tillegg vurderer KrFs næringspolitiker Line Henriette Hjemdal å stille som medforslagsstiller. Dermed vil man få to «konkurrerende» forslag at folkets eierskap til fiskeressursene skal grunnlovsfestes.

Vil ikke bruke grunnloven

Høyres fiskeripolitiske talsperson, Frank Bakke-Jensen, er imidlertid lite begeistret over forslagene om å bruke grunnloven til å fastsette folkets eierskap til fiskeressursene. Etter at Torgeir Knag Fylkesnes lanserte sitt forslag sist uke, framholdt Bakke-Jensen at han er prinsipielt mot å inkorporere alle interesser i grunnloven, men fastslo at Høyre og regjeringen tar på alvor at fellesskapet skal beholde eierskapet til fiskeressursene.

– Dette er ikke nødvendig. Jeg mener vi skal være veldige vare med hva vi legger inn i grunnloven. Vi må ha respekt for og stille krav til hvilken status den skal ha. Her må vi bruke det lovverket vi har, sa Bakke-Jensen til Nationen.