- Fiskerinæringen i Finnmark lider hver dag. Kystfiskeren er bakbundet med restene etter lina, å lagt med det sorteste hullet opp og blir fornedret hver dag. Ja hver gang Røkke & co sine frysetrålere legger til kai og losser frossen fisk, som sendes ut av landet for bearbeiding. Fiskeriministeren har ikke ofret så mye som en litersmugge meg levertran for å bøte på de verste friksjonskadene, sier fiskeripolitisk talsmannen i Alta Sp, Pål Edvin J. Olsen.

- Man trenger overhode ikke være særdeles fordypet i kunnskap om fiskerinæringen i Finnmark, for å skjønne at næringen er ikke eksisterende slik det er i dag. Landanleggene ligger som spøkelseshus langs hele kysten, pga mangel på råstoff. Eller som kapitalistiske eiere velger å kalle det «lønnsomhet».

Særdeles provoserende er det å lese i avisene i dag, om regjeringens satsning i nordområdene. Man har faktisk klart å komme med et uforståelig sammensurium av vrøvl fra ende til annen. Om regjeringen virkelig vil satse på nordområdene, ja da hadde man gitt oss mulighetene til å skaffe inntekter og arbeidsplasser selv, på de områdene vi kan noe om. Ja vi snakker om fiskerinæringen

I sin ferske statusrapport for nordområdene lister regjeringa opp fem prioriterte satsingsområder:

Internasjonalt samarbeid

Næringsliv

Kunnskap

Infrastruktur

Miljøvern, sikkerhet og beredskap

- Ja dere leser rett, og i disse fem satsningsområdene man har kommet med fra regjeringen, så er det lite håp for kystfisket i Finnmark. I tillegg velger Erna Solberg å fortelle oss at tiden med særordninger i Finnmark er forbi. Det er skremmende lesning.

Vi som bor i Finnmark, kan vel gjerne fortelle Erna, at vi godt kan takke nei til særordninger. La oss få fisken på land å skape arbeidsplasser, næringsliv og bolyst. Man skulle tro at Loppa var en kommune som hadde fiskebruk. Men realiteten er at det ikke finnes fiskebruk i Loppa. Det forteller vel litt om ståa i fiskerinæringen.

I stedet ønsker regjeringen å satse på kunnskap og internasjonalt samarbeid, jaja mensan. Hvordan blir det arbeidsplasser av dette? Er det noe tiden har vist oss, så er det at vi ikke trenger mer papirflytting og kunstige arbeidsplasser. Vi trenger næring hvor vi blir skitne på hendene.

Fiskematen smaker garantert bedre, om den produseres mens den er fersk, og ikke etter å ha blitt frosset ned X antall ganger før den kommer til Kina og tilbake i frysedisken på lokalbutikken i Hasvik.

Man sier at ny stortingsmelding om bærekraftig vekst i havbruksnæringen kommer i 2015. Er det noe vi ikke trenger nå, så er det nye stortingsmeldinger. Vi trenger fisken på land, og Røkke sine trålere bort. Så enkelt er det.

Verken forskningsfartøy, kartlegging av havbunn eller polarforskningsprogram skaffer arbeidsplasser i Hasvik, Berlevåg og andre kystkommuner i Finnmark. Det er rett og slett skremmende at regjering på regjering og fiskeriminister etter fiskeriminister ikke har innsett dette. Det er sårt at «mor og far» holder for ørene mens barnet skriker.

Vi går snart inn i et nytt år med kommune- og fylkestingsvalg. Dette er muligheten vi har til å si at nok er nok. Med en solid Senterparti-politikk så er det ikke for sent å rette opp skadene. Selv om arrene vil være synlig i mange år enda. Vi trenger politikere på fylket i Finnmark som står for lokal verdiskapning i fiskeri og landbruk.. Vi trenger en rendyrket Senterparti politikk.

Helt til slutt vil jeg stille et direkte spørsmål til fiskeriministeren.

- Hva er det du er så redd for, spør Sp-talsmannen.