Det slår Havforskningsinstituttet (HI) fast etter å ha latt rognkjeks svømme i magnetfelt-kar i laboratoriet.

– Vi ser tegn til at rognkjekksene kan merke om "høyspentkablane" er slått på eller av. I forsøket vårt svømte fiskene som var én meter fra en "høyspentkabel" 16 prosent saktere enn fiskene i kontrollgruppa. Men total svømmeaktivitet ble ikke påvirket, sier havforskar Caroline Durif på HI sine sider.

Dette forsøket er en del av et større prosjekt, som tidligere har vist at magnetfelt kan bremse hyselarver.

Instituttet forklarer at rognkjeksen er en art som vandrer i de frie vannmassene fra gyte- og oppvekstområdene ved kysten, til beiteområdene i havet.

– Voksen rognkjeks drar også tilbake til den samme plassen de klekte, for å formere seg, og vi tror at i alle fall rognkjeksen vil kunne fortsette med dette uten problem, tross mer havvindutbygging og undersjøiske høyspentkabler.

Er du mer interessert i dette forsøket, kan du lese mer på HI sine nettsider.