SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har i over ti år vært en av venstresidens fiskeripolitiske talspersoner.

Nå har han lest seg perm til perm gjennom regjeringens foreslåtte kvotemelding, som skal legge føringer for fremtidens fiskeripolitikk.

Og han er ikke fornøyd.

– Siden fredag har jeg forsøkt å lese kvotemeldingen på best mulig måte for kysten. Men det er bare å erkjenne: Det har vært vanskelig.

– Kan ikke akseptere

Han mener regjeringen har hoppet bukk over den største utfordringen norsk fiskeri står i. Nemlig hvor dyrt det er å få lov til å drive med fiske.

Skal du bli fisker må du nemlig ha en fiskekvote. Det er for å sikre bærekraft i fisket, slik at også fremtidige generasjoner kan høste av havets hvite gull.

Men kvotene selges for stadig høyere og mer svulmende millionbeløp til høystbydende. Det er denne ordningen SV vil ha slutt på.

– Det er flere ting vi synes er positive med kvotemeldingen. Men det aller viktigste gjør regjeringen ingenting med. Det kan ikke vi akseptere, sier Fylkesnes.

Krever endring

SV mener Ap beskytter pengesterke aktører i fiskerinæringen.

– Jeg savner Cecilie Myrseth fra opposisjonen, da hun drev fiskeripolitikk med beina tydelig plantet på venstresiden. Istedenfor vil denne politikken gjøre at man i enda større grad enn før blir avhengig av penger for å få rett til å fiske.

– Kan dere støtte kvotemeldingen uten radikale endringer?

– Nei. Gjør vi ikke noe med kjøp- og salgssystemet så kan de glemme vår støtte. Vi kan aldri sette vårt godkjentstempel på en utvikling som ødelegger for kystsamfunnene og ungdommen.

Taus fiskeriminister

VG har vært i kontakt med fiskeriminister Cecilie Myrseth. Hun ønsker ikke å kommentere utspillet til Fylkesnes, men viser til stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) på Stortinget. Det er på Stortinget regjeringspartiene skal forhandle for å klare å sikre seg flertall.

– Kvotefordelingen og hvordan denne skjer i norske fiskerier skaper debatt og uenighet. Utgangspunktet vil ofte avhenge av hvilken kaikant man står på.

Han sier målet til Ap og Sp er å skaffe et bredt kompromiss som kan stå seg over tid.

– Nå skal vi få innspill på helheten i meldingen til Stortinget. Enkeltdelene har vært på ordinær høring. Så får vi ta det derfra og jeg vil derfor ikke kommentere på ulike enkeltkrav nå, sier han.