Dødeligheten i norske oppdrettsanlegg rapporteres på flere måter. Veterinærinstituttets rapport om fiskehelse kommer senere i vinter, men i dag publiserte Fiskeridirektoratet sin årlige risikorapport for oppdrettsnæringen.

Her fremkommer det at norske oppdrettere mistet 65 millioner fisk i sjøfasen, noe som gjør at dødeligheten i norsk havbruksnæring har økt fra 16,1 prosent i 2022 til 16,7 prosent i 2023.

Klokka 0900 onsdag legger Havforskningsinstituttet frem sin risikorapport for oppdrett. Du kan følge det direkte her.

Eller se videoen direkte i vinduet under:

Til tross for at verden forøvrig går fremover, går det bakover med fiskehelsen. Foto: CHRISTER REMEN / Vesteraalens avis

Dødeligheten i produksjonsområdene er ulike, og verst står det til på Vestlandet, hvor man enkelte steder er oppe i 27 prosent.

Økningen skyldes ifølge NTB i stor grad angrep fra perlesnormanet i høst, samt utbrudd av pankreassykdom, i tillegg til et generelt høyere fisketall i sjøen.

– Vi regner med at 3–4 millioner laks er døde etter perlesnormanetangrepet alene, og vi har hatt noen sykdomsutbrudd. Det forklarer noe av økningen, sier Ellen Sofie Grefsrud til NTB.

Her kan du lese rapporten fra Havforskningsinstituttet.