– Hos oss er det legitimt å være uenig med flertallet