- Det er takket være kvotemeldinga, som fratar denne type fartøy betydelige kvoteandeler. Trekket kommer samtidig med at vi setter en ny og kostbar tråler i arbeid. Det er ikke sjanser for at vi nå skal bygge mer, sier daglig leder i Nergård Havfiske AS, Kenneth Holmøy.

Nærmest i det stille ble «Sørkapp» ferdigstilt før jul og dro på jomfrutur den 17. desember. Tre dager etter var det juleferie, men mannskap og rederi fikk konstatert at nybåten virker akkurat som den skal.

Testturen i desember ga de svarene de trengte, og nå etter nyttår er det alvor.

Rederiet har brukt betydelige summer på at interiøret skal være så trivelig som mulig. Her på vei inn til messa. Foto: Kristin Støylen

Velprøvd konsept

På snaue fire år har Tromsø-rederiet med basis på Senja bygget «Senja», «Breidtind» og «Sørkapp». Alle tre er bygget ved Vard Brattvåg AS, alle er 80,4 meter lange, 16,7 meter brede og er på 4172 bruttotonn.

I tillegg til de tre nye har Nergård trålerne «Kågtind II» på 65 meter og «J.Bergvoll» på 57 meter, begge bygget i 2000.

- I praksis er de tre nybåtene helt like. Det er gjort noen veldig små endringer, som gjør at «Sørkapp» er lite granne bedre enn forgjengerne. Jeg kan ikke redegjøre for alle detaljene, bortsett fra at nybåten har fått tre rekekokere, mot to kokere på de to andre. I hovedsak handler dette om et velprøvd konsept som tåler å bli kopiert. Vi er veldig godt fornøyd, og vet at vi har fått enda et solid tilskudd til flåten, sier Holmøy.

– Totalt snakker vi om drøyt 500 millioner kroner per båt. Jeg tror ikke fiskeri-Norge kan vise til noen mer offensiv investering i trål enn dette. At kvota blir foreslått vesentlig redusert få uker etter at tråleren tas i bruk, er nærmest som et paradoks, sett i forhold til hva vi har satset, sier Holmøy.

- Nå venter vi spent på Stortingets behandling av kvotemeldinga.

Fra styrhuset har man svært god oversikt over hva som skjer om bord. Foto: Kristin Støylen

Reker blir viktigere

At akkurat rekesatsinga er litt sterkere på denne båten mot de to forrige, er ikke tilfeldig. Fordi torskekvota går ned. Slik vurderer Holmøy pluss- og minussidene:

- Nå som torskekvota reduseres, får reka større og større betydning. Men kaldtvannsreker fra Barentshavet møter stadig sterkere konkurranse fra varmtvannsreker som kongereker og andre. Dermed går ikke rekeprisen opp, i motsetning til alle andre sorter vil fisker på. Rekefisket er også det mest drivstoffkrevende fiskeriet, slik at lønnsomheten er marginal. Men når vi investerer enda litt mer i rekelinja på nytråleren, betyr det at vi fortsatt har tro på reka.

Isforsterkede skrog

Blant stikkordene fra verftet finner vi isforsterket skrog, strømlagringssystemet Electros SeaQ Energy Storage System, der batterisystemet blir ladet permanent fra magnet eller motorer på trålvinsjene under skytemodus, og der systemet «leverer tilbake» kraft når trålvinsjene skal heve trålen igjen. Dessuten er trålerne utstyrt med dieselelektrisk fremdrift og et innovativt varmegjenvinningssystem som ytterligere øker den totale effektiviteten.

Ingen ting å si på lugarfasilitetene. Foto: Kristin Støylen

Satser på trivsel

I likhet med de to foregående trålerne, har rederiet satset på trivsel. Byggherren har lagt ekstra penger inn i interiøret.

- De moderne boligkvarterene er utviklet med høyt fokus på mannskapsvelferd, med arkitekttegnede offentlige rom, dag- og messerom, gymsal og lugarer med lite støy og et tiltalende interiør, heter det i beskrivelsen fra Vard.

- Våre trålere skal være en god plass å være på. Og erfaringa er at folk trives veldig godt om bord. Det skal de fortsette med, sier Kenneth Holmøy til Kyst og Fjord.

Rederiet har satset på trivsel. Her et bilde fra messa. Foto: Kristin Støylen

Fakta Sørkapp:

Lengde totalt 80,4 m

Lengde mellom p.p. 73,8 m

Bredde støpt 16,7 m

Dybde hoveddekk 6,85 m

Fart 16 knop

Overnatting og utstyr for 25 personer. 10 befalslugarer og 15 enkeltlugarer.

Lasterom, fryse 1 825 m3

Kombinert fryser/kjølerom 830 m3

Ensileringstanker 390 m3

Fyringsolje 710 m3

Dødvekt 1 950 t

Hovedmotor, 5400kW

Akselgenerator, 1790kW

Havne- og nødgenerator, 600 kW