Det er en økning på 339 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, melder Norges Sjømatråd.

Historisk nivå

- Takket være stor verdivekst for laks, ørret, torsk og snøkrabbe ble eksportverdien i februar løftet til et historisk høyt nivå. Verdien på den norske sjømateksporten har nå økt hver eneste måned i tre år, noe som aldri har skjedd før, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Sist gang det var nedgang i eksportverdien var i februar 2021. I hver av de påfølgende 36 månedene har den norske sjømateksporten hatt verdivekst, sammenliknet med samme måneder året før.

Global prisvekst og valutaeffekt

- Til tross for at det i denne perioden har vært koronapandemi, krigsutbrudd i Europa og svekket økonomi, har den norske sjømaten opplevd god etterspørsel i sjømatmarkedet. I tillegg har kombinasjonen av en høy global prisvekst og en svak norsk krone bidratt til den tre år lange verdiveksten, forklarer Chramer.

Verdifall tre måneder på rad målt i euro

- Det store bildet er at vi fortsatt eksporterer lavere volum til høyere verdier målt i norske kroner. Samtidig har eksportverdien målt i euro nå falt tre måneder på rad, og i hele åtte av de 12 siste månedene. Dette illustrerer tydelig hvor valutadrevet eksporten er, sier Christian Chramer.

I februar var Europa igjen det viktigste markedet for norsk sjømat. Hit gikk 67 prosent av eksporten målt i verdi. Asia (22 prosent) og USA (8 prosent) følger på plassene bak.

- Når det gjelder laks, var det i februar en tydelig dreining fra hel fisk mot mer bearbeidede produkter. Andelen eksportert filet har aldri vært høyere i en februar måned før, sier Chramer.

Fakta om sjømateksporten i februar:

• De største markedene for norsk sjømateksport i februar var Polen, Danmark og USA

• Det ble eksportert sjømat til totalt 114 land i februar. Dette er tre flere enn samme måned i fjor

• Danmark hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 179 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Verdivekst og volumfall for laks

• Norge eksporterte 78 522 tonn laks til en verdi av 9,1 milliarder kroner i februar

• Verdien økte med 423 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med februar i fjor

• Volumet falt med 3 prosent

• Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for laks i februar

Det var stor variasjon i utviklingen for de forskjellige produktkategoriene for laks i forrige måned.