- Jeg mener også at fisken må veies og avregnes på seddel etter at den er sløyd, sier Solhaug, skipper og reder på 19,5 meterlange snurrevadbåten «Karl-Viktor» fra Svolvær.

Han har et ønske til, nemlig at fisker betaler for sløying av fisken i et regulært oppgjør.

- Det ble landet for mye torsk på for kort tid til for dårlig kvalitet og for lav pris. Jeg mener alle parter må gå i seg selv og gi sitt bidrag til at situasjonen blir bedre kommende sesong, sier Solhaug.

Hvor store dagskvoter tenker du på, og hva er bakgrunnen for ditt utspill?

- Bakgrunnen er det som skjedde under årets vinterfiske. Det ble i mange tilfeller bragt på land mer fisk per båt enn det som var mulig å få levert til den kvaliteten norsk torsk bør ha. I noen tilfeller gikk det over et døgn eller mer, fra fangst til levering. I tillegg har myndighetene satt i gang en dialogrunde for torskenæringa skal unngå et svekket rennomé både i forhold til kvalitet og lovlydighet, sier Solhaug.

Når det gjelder størrelsen på maksimal dagskvote vil jeg anslå at for min19,5 metersbåt vil det holde med 20-25 tonn rund vekt. Det tilsvarer ca 12-15 tonn sløyd vekt, sier Solhaug. Det må være rimelig å sette dagkvoter etter fartøyets størrelse.

Han viser til at Norges Råfisklag i februar satte ei grense på 40 tonn.

- Men da var allerede skaden skjedd, sier Solhaug.

Mer i papiravisa