Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Krag er kritisk til organiseringa av næringa, og for en drøy uke siden opprettet han en egen facebookside for lottfiskere. I skrivende stund har gruppa over 600 medlememmer.

- Jeg er klar over at det er stor forskjell på å bli medlem av et nettsted og en organisasjon, men responsen er såpass tydelig at jeg ønsker å gå videre med dette. Vi er noen stykker som støtter dette, og vi regner med stiftelsesmøte før jul. Det passer bra, siden det er tarifforhandlinger neste høst, sier Krag til Kyst og Fjord.

Krag mener reglene om lott er gammeldagse og bærer preg av at rederne styrer skuta. Dessuten er han meget kritisk til kvotetrekket, der mannskapet er med og betaler for rederienes strukturkvoter.

- Vi lever med et lottsystem fra den tida da folk rodde med åttring, da det var dårlig råd over hele linja, og både skipper og mannskap måtte være med og spleise på alt. Den tida er for lengst forbi, det er i det hele tatt et merkelig system vi har, der mannskapet skal bidra til drifta av båten og til at rederens kvoteformue blir større. Rederens utfordringer med å skaffe driftsgrunnlag er strengt talt ikke mannskapets problem, sier Krag, kraftig provosert over at rederiene i stor kyst har tatt blåkopi av havfiskeflåtens avtaleverk og innførte kvotetrekket også her.

- I fiskeflåten sitter arbeidstakersida og arbeidsgiverne i nøyaktig samme organisasjon, som om LO og NHO skulle slås sammen. Slik det er nå, har ikke leieskippere og mannskaper noen reell makt i fiskeriorganisasjonene, det er Fiskebåt som styrer alt. Vi mangler reelle alternativer, sier han.

Les mer i denne ukens papirutgave av Kyst og Fjord