Hyseegg er ekstra sårbare for oljeforurensning på grunn av sitt karakteristiske eggeskall, som binder til seg oljedråper.

Nå har havforskerne funnet ut akkurat hvor lite olje som skal til, skriver Havforskningsinstituttet.

– I denne studien ser vi på langtidseffektene av at hyseegg blir utsatt for oljeforurensning, sier forsker Elin Sørhus ved Havforskningsinstituttet (HI).

– Vi finner at selv ekstremt lave konsentrasjoner av olje er nok til å forårsake små endringer i hjertet til hyse, som igjen kan påvirke fiskens evne til å overleve i naturen.

Overvåket fisk fra egg til voksen

Forskerne eksponerte hyseegg for ulike konsentrasjoner av olje over 8 dager.

– Deretter fulgte vi fisken til den var ni måneder gammel. Underveis så vi på overlevelse, vekst og om den utviklet ulike deformiteter, forklarer Sørhus.

Fisken som ble utsatt for størst oljedose som egg, utviklet mange deformiteter og døde kort tid etter klekking.

De som fikk medium dose hadde også redusert overlevelse og vekst.

De som fikk lavest dose hadde derimot tilsynelatende ingen ytre deformiteter. De hadde ikke dårligere overlevelse eller vekst enn «normal» hyse. Var alt da bare bra? Nei, viste det seg.

– Da vi undersøkte de nærmere, så vi at fiskene hadde fått en redusert hjertefunksjon.