Etter langvarig oppbevaring i glassbygg der deler av masta stikker ut, og med utfordrende forhold for vedlikehold, er tilstanden på MS Polstjerna redusert. Mastetoppen som stikker ut av takoverbygningen har råteskade, og av sikkerhetshensyn ble derfor glassbygget som huser MS Polstjerna stengt for publikum i 2019. Museets konserverings- og båtbyggerkompetanse har, i samarbeid med Hardanger fartøyvernsenter, besluttet at det er nødvendig å utføre tiltak for å kunne bevare MS Polstjernas tilstand som museumsgjenstand for framtida.

Tirsdag 20. september starter arbeidet med å kutte mast og rigg under tak, for deretter å feste dette inne i himling på bygget rundt Polstjerna. I tillegg vil det gjøres utbedringer av taket for å redusere ytterligere lekkasje. Neste steg vil være å få på plass en replika av mast og tønne i et mer bestandig materiale. Dette arbeidet vil utføres sommeren 2023. Bakre mast (mesanin) på dekk skal også kuttes innenfor takhøyde og festes på nytt. Hardanger fartøyvernsenter er en høyst kompetent partner med Norges beste fagkompetanse på dette feltet. De har med seg erfaring fra lignende prosjekt med Gjøa på Frammuseet, samt prosjekter ved Nordlandsmuseet, Sunnmøre Museum og Stavanger museum.

– På Norges arktiske universitetsmuseum ser vi fram til at MS Polstjerna igjen kan tas i bruk og formidle den viktige historien den representerer for landsdelen og norsk aktivitet i nordområdene, sier direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK), Lena Aarekol.

Om MS Polstjerna

  • En ishavsskute som ble bygd ved det tradisjonsrike K. Christensen & Co Båtbyggeri på Moen ved Risør. Halfdan Jakobsen, daværende reder, var en kjent skikkelse fra det nordnorske ishavsmiljøet.

  • Da skuta sto ferdig i 1949, var den resultatet av et tett samarbeid mellom bestiller og båtbygger, svært solid og spesielt konstruert for å tåle forholdene på ishavet.

  • Etter rundt 30 år som aktiv selfangstskute ble Polstjerna overtatt av den private stiftelsen Arktisk forening i 1981. Herfra startet arbeidet med å ivareta skuta som historisk fangstfartøy av tre – et levende monument for nordnorsk ishavshistorie, og i 2005 åpnet dørene til den overbygde tørrdokken som huser Polstjerna som museumsskip i dag.

  • UiT overtok ishavsskuta i 2010.