«Per i dag konkurrerer Fiskarlaget Nord med Norges Kystfiskarlag på den ene siden og Fiskebåt og Pelagisk Forening på den andre», framgår det i saksframlegget om organisasjonsutviklingen i Norges Fiskarlag.

I klartekst betyr det at administrasjonen ønsker en reell debatt om hvilken framtidsvei Fiskarlaget Nord skal ta for å få større påvirkningskraft. Det vil si om man er tjent med dagens organisasjonsform der den største flåten gjennom sin økonomiske styrke sitter med det siste ordet.

Jon-Erik Henriksen mener han er forpliktet til å informere årsmøtet om situasjonen.

Må se alt i sammenheng

Satt i sammenheng med utviklingen av rammevilkårene og reguleringene i fiskerinæringen, frykter administrasjonen at Fiskarlaget Nords stemme vil bli svekket og redusert dersom det ikke tas kraftige grep. Kystfiskerne taper stadig terreng når de skal ut med sitt budskap, både i Norges Fiskarlag sentralt og hos myndighetene.

- Det er å dra det alt for lang å si at dette er en oppfordring til å drøfte et brudd med hovedorganisasjonen, det er ikke det vi snakker om. Men vi ønsker å vise konsekvensene av dagens organisasjonsmodell og utfra det ta stilling til hvordan vi må jobbe dersom vi skal være et konkurransedyktig og godt organisasjonsalternativ for våre medlemmer. I dag har vi blant annet konkurranse med organisasjoner også internt i Norges Fiskarlag som har selvstendig rolle og innflytelse i forhold til myndighetene. Da må vi kunne tilby det samme , sier daglig leder i Fiskarlaget Nord Jon-Erik Henriksen.

Mener han er forpliktet til å advare

Henriksen mener han som administrasjonssjef har en plikt til å informere medlemmene i Fiskarlaget Nord om utviklingen i Norges Fiskarlag som han mener har nær sammenheng med utviklingen også i rammevilkårene for kystfiskeflåten.

Han er dypt bekymret for situasjonen, og mener Nord nå er nødt til å ta et kraftig oppgjør med organisasjonsformen dersom man skal være en samlende organisasjon for kystfiskerne.

Slik situasjonen er i dag mener han den tradisjonelle kystfiskeflåten og de såkalte kystorganisasjonene i Norges Fiskarlag i praksis får redusert mulighet til å være med å påvirke fiskeripolitikken.

Leder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen, mener det er en viktig debatt administrasjonen reiser.

Full støtte fra lederen

Styreleder Roger Hansen i Fiskarlaget Nord er helt på linje med administrasjonsledelsen og sier foten nå må settes ned. Laget må få større påvirkningskraft.

- For det første kan vi ikke ha en organisasjon der vi internt konkurrer om medlemmene, og der vi allerede opplever at Fiskebåt får stadig større makt gjennom å rekruttere kystfiskere som har strukturert seg oppover. Dernest må vi stille spørsmålet om vi er tjent med en organisasjonsmodell der det kun er pengene som avgjør, sier Roger Hansen til Kyst og Fjord.

Han er derfor helt åpen for å ta en grundig organisasjonsdebatt når årsmøtedelegatene samles i Tromsø neste uke.

Hansen mener det er helt uakseptabelt å ha en organisasjon som åpner for at underavdelingene kan kapre medlemmer fra hverandre slik Fiskebåt har gjort i forhold til de store kystbåtene. Og dermed skaffe seg ytterligere makt og tyngde.

Hansen frykter at man da til slutt vil ende opp med en avdeling som vil dominerer alt organisasjonen skal mene. Det frykter han vil ødelegge Norges Fiskarlags grunnstein som kystfiskernes talsrør.