Kontrollutvalget har sett på hvordan ny teknologi kan gi økt trygghet for at norsk fisk på markedet er lovlig fisket og omsatt. Utvalget har også sett på hvordan myndighetene kan øke effekten av de samlede kontrollressursene og forbedret evnen til å avdekke og straffe de som bryter loven med viten og vilje.

- Kampen mot lovbrudd i sjømatnæringen er spesielt viktig for Norge og omdømmet vårt som en av de største sjømatnasjonene i verden. Fortsatt har vi helt klare utfordringer. Det viser for eksempel saken fra forrige uke der en avdekket et omfattande nettverk som har fanget og omsatt kongekrabbe for flere millioner kroner, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Målet med utvalgets arbeid har vært å å få en mer effektiv nasjonal kontroll, en enklere hverdag for næringen og økt tillit til norsk sjømat i krevende markeder.

Utvalget har vært ledet av direktør Magnar Pedersen i forskingsinstituttet Nofima.