– Beslutningen om utbygging og drift av Johan Castberg er en milepæl for vår videre langsiktige satsing i Hammerfest. Beslutningen i seg selv utløser allerede nå en investering på 60 illioner i ny effektiv ro-ro kai på Polarbase. I tillegg skapes det nå et behov for etablering på Polarbase fra flere leverandørbedrifter, og flere konkrete investeringer innen bygg og anlegg forventes å komme, sier CEO i NorSea Group, John Stangeland, i en pressemelding.

Administrerende direktør for Polarbase, Ketil Holmgren, var til stede ved overleveringen av plan for utbygging og drift til olje- og energiministeren tirsdag.

– Vår eksisterende basevirksomhet i Hammerfest er veletablert med god funksjonalitet. Med nytt ro-ro kaianlegg får vi effektivisert laste- og lossearbeidet ytterligere. Øvrige forventede investeringer vil videre bidra til enda bedre fasiliteter ved basen, sier Ketil Holmgren i den samme pressemeldingen.

– Utbyggingsfasen vil skape flere år med god prosjektaktivitet, mens driften av et felt til i Barentshavet gir NorSea Group og øvrig leverandørindustri mulighet til langsiktig satsing, både på kompetanseutvikling og ny rekruttering, sier John Stangeland.