Det ble eksportert laks for 3,4 milliarder kroner i september. Dette er en oppgang på 964 millioner kroner eller 40 prosent i forhold til september i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 27,3 milliarder kroner, som er en økning på 6,1 milliarder kroner eller 29 prosent sammenlignet fjoråret.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i september måned 33,48 kroner mot 26,34 kroner i september 2012. Som for foregående måned er Frankrike og Polen de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 41 prosent eller 59 millioner kroner til totalt 204 millioner kroner i september. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,6 milliarder kroner som er en økning på 383 millioner kroner i forhold til 2012. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Hviterussland.