Hun skal være hovedinnleder i en landsmøtesak med temaet «Hva skjer med torsken? Regulering, fordeling og kvalitet av nordøst arktisk torsk i lys av bestandsutvikling og endringer i flåtestruktur.»

Det er første gang at fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen besøker Norges Kystfiskarlag, og daglig leder Hilde Rødås Johnsen er svært glad for at fiskeriministeren har takket ja til invitasjonen.

Landssmøtet i Norges Kystfiskarlag skal avvikles på Svinøya i Svolvær 3. – 4. mai. På programmet finner vi overnevnte sak, hvor Edgar Henriksen, Nofima er innleder sammen med fiskeriministeren.

Et annet viktig tema får også omfattende tid på landsmøtet, nemlig «Kampen om havarealene - utfordringer knyttet til «nye» næringers inntog på fiskefeltene». Her vil samfunnsviter Bente Aasjord innlede debatten mens Fiskeridirektoratet v/seksjonssjef Anne Kjos Veim, Klima og forurensningsdirektoratet v/avdelingsdirektør Signe Nåmdal og Oljedirektoratet vil gi innspill sett ut fra de respektive fagfelt.

Årsmøteprogrammet omfatter også to mindre saker: «Erstatningsoppgjør for fiskere ved yrkesskade» og presentasjon av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.