Etter lange og svært krevende prisdrøftinger har Norges Råfisklag og fiskeindustrien ved FHL og NSL blitt enige om nye minstepriser for kommende sesong, heter det i en felles pressemelding fra Norges Råfisklag og FHL.

- Minsteprisene er preget av en betydelig økning i torskekvantumet, og at det er et særdeles vanskelig europeisk marked, sier administrerende direktør i Norges Råfisklag Trygve Myrvang.

Det satt for begge parter langt inne å komme frem til enighet om nye minstepriser. For partene var det avgjørende at man klarte å finne frem til minstepriser som står seg gjennom hele sesongen.

-Uenighet nå ville ført til betydelig markedsuro og vært uheldig for hele torskesektoren, sier forhandlingsleder for fiskeindustrien, FHLs Geir Ove Ystmark.

Minsteprisene for torsk settes ned til følgende nivå:

Torsk/skrei over 6,0 kg: kr 13,25

Torsk/skrei 2,5-6 kg: kr 10,50

Torsk/skrei 1,0-2,5 kg: kr 9,50

Torsk/skrei under 1,0 kg: kr 8,00

Følgende minstepriser for hyse og sei justeres ned:

Hyse minst 8 hg, snørefanget: kr 10,50

Sei minst 2,3 kg: kr 9,25