Styreformann i det kommunale eiendomsselskapet, Roger Larsen, sier til Bladet Vesterålen at man er i forhandlinger med én interessent, etter at syv meldte seg da eiendommen ble lagt ut for salg i høst. Den 50 år gamle bygningsmassen trenger sårt til renovering, og riving er et av alternativene som nå vurderes.

Filetbedriften var hjørnesteinsbedriften på Myre men gikk overende 30. oktober 2002.