Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Det er grunn til å tro at omsetningen vil øke i inneværende uke, siden blåkveitefisket startet i går.

For kystflåten er det størst aktivitet i Finnmark både når det gjelder torsk, hyse, sei, reke og kongekrabbe. Det meste av fiskekvantumet er tatt på snurrevad og lina, i tillegg til et seinotfiske i sør. Første seinotfangst i nord ble levert mandag fra «Einar Erlend» til Karlsøybruket.

Råfisklagets omsetning i uke 20 var på 139 millioner kroner. Dette er foreløpige tall. Omsetningen er ned fra 309 millioner kroner uka før. I tallet for uke 20 inngår 4,5 millioner kroner etter landing fra en russisk frysetråler med 230 tonn torsk. Omsetningen for norske båter stod dermed for 135 millioner kroner, fordelt med 102 millioner kroner på fersk og 33 millioner kroner på fryst råstoff.

Tilsvarende for uke 20 i fjor var omsetninga 202 millioner kroner, der utenlandske fangster stod for 16 millioner kroner. Norske fangster utgjorde da 186 millioner kroner, fordelt med 86 på fersk og 100 på fryst råstoff.

Totalomsetningen hittil i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Den økte omsetningen for norske båter er på vel 2,5 milliarder kroner, fordelt med pluss på 1,7 på fersk- og 0,8 på frystomsetningen. Frystomsetningen pr uke 20 i år er på 3.050 millioner kroner, mens ferskomsetningen er oppe i 5.350 millioner kroner. En stor del av den økte frystomsetningen skriver seg fra sluttspurten i 2021 der kvantumet er omsatt på begynnelsen av 2022. Men økt omsetning av fryst råstoff også i uke 6, da foreløpig ukerekord ble satt med 275 millioner kroner, en rekord som ble slått i uke 12 da med 290 millioner kroner. Omsetningen av fryst torsk pr uke 20 i år er 1.601 millioner kroner mot 1.013 millioner kroner til samme tid i fjor, av kvantum på henholdsvis 53.850 og 49.790 tonn. Når det gjelder omsetningen av fersklevert råstoff, drar torsken opp pga. økte priser til tross for redusert kvantum. Kvantum fersk torsk omsatt så langt er 175.150 tonn, mot 179.750 tonn til samme tid i fjor, mens verdien er opp fra 2.890 til 4.300 millioner kroner.