I går kveld hadde fiskarlagsledelsen møte med fiskeri- og sjømatministeren og hans stab ved kontoret i Trondheim. Det er første gang det holdes et formelt møte med den nye politiske ledelsen på Fiskarlagets hjemmebane.

Fiskarlaget skriver at det er dagsaktuelle felles saker som står på agendaen.

- Vi er veldig godt fornøyd med å ha fått til et møtepunkt med statsråden og hans nærmeste medarbeidere her i Trondheim, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

De to har møttes en rekke ganger siden Odd Emil Ingebrigtsen tiltrådte, mens det er første gang det holdes et formelt møte med den nye politiske ledelsen på Norges Fiskarlags hjemmebane.

- Vi har tradisjon for å holde jevn og tett kontakt med den politiske ledelsen i Nærings- og fiskeridepartementet, og har også jevnlige fysiske møter. Dette har naturlignok vært utfordrende å få til det siste halve året, påpeker Fiskalagets Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag deltok i møtet med både egen administrativ ledelse og politisk ledelse, det vil si Arbeidsutvalget på fire.

- Vårt ønske med møtet er å fortsette en god dialog med tanke på å få avklaringer knyttet til en del av de viktigste og aktuelle prosessene i oppfølgingen av kvotemeldingen, sier lederen i Fiskarlaget.