Under åpningen av fiskerimessa Lofotfishing 2011, dro departementsråd Jørn Krog fram historien om det som skulle vise seg å bli fiskerinæringens kanskje mest verdifulle møte noen sinne, og som fant sted nettopp i Kabelvåg for ni år siden.

Da møttes den blandede norsk/russiske fiskerikommisjonen til sin årlige konferanse - full av bekymringer for torskebestanden i Barentshavet. Resultatet endte med en skisse over dagens forvaltningsregime - som nå er en ubetinget suksess.

Høyeste måling

I dag, ni år etter det dramatiske møtet, er torskebestanden høyere enn noen sinne. Havforskerne har aldri målt større bestand av gytemoden torsk siden de startet sine skreitokt i 1946.

I sin åpningstale framholdt Jørn Krog at det internasjonale rådet for havforskning (Ices) det siste året har oppjustert gytebestanden av skrei til 1,5 millioner tonn - som er en økning på 30 prosent.

Årets skreitokt som Havforskningsinstituttet nylig avsluttet, viser at tallet kan være enda større.

Optimistisk

På bakgrunn av dette, mente departementsråden at fiskerinæringen har all grunn til å være optimistisk. Med fundamentet som nå foreligger, framholdt Krog at dagens situasjon tyder godt for de kommende årene.

De gode tidene kan også være årsaken til at messebesøket den første dagen var lavere enn normalt. Fiskerne valgte nemlig fiskefeltene framfor å besøke Lofotfishing åpningsdagen. I helga forventes det imidlertid økt tilstrømming også av fiskere.