I løpet av de siste månedene har det pågått en storstilt seismikkaktivitet i det tidligere omstridte området. Resultatene skal offentliggjøres i løpet av de første dagene og etter det Kyst og Fjord har grunn til å tro, dreier det seg om oppsiktsvekkende funn. Blant analytikerne snakkes det allerede om funn som er på størrelse med Troll-feltet i Nordsjøen.

Stille før stormen?

Mens seismikkskyting generelt tiltrekker seg betydelige diskusjoner, har seismikkselskapene fått jobbe i fred i Gråsonen. Helt siden seismikkskytingen startet har det vært relativt tyst om virksomheten, fordi den ikke har vært i konflikt med fiskerinæringen.