Arbeidet med å tømme båten for sine 320 kubikkmeter diesel startet onsdag formiddag, men nå er arbeidet innstilt på ubestemt tid på grunn av uværet som er på veg mot Svalbard, melder avisa Nordlys. (krever innlogging).

Arbeidet skjer med to lettbåter som skal frakte oljen mellom havaristen og KV «Svalbard» i skytteltrafikk. Man frykter at ha

varisten kan måtte overvintre i isen i Hinlopenstredet, og tømming av olje og annet miljøfarlig gods om bord er derfor førsteprioritet.

– Vi har ett mål for øye: Det er i første omgang å nødlosse for det som er av oljeprodukter. Så må man se hva det er mulig å gjøre med selve fartøyet, sier seniorrådgiver i Kystverkets beredskapsavdeling, Trond Hjort-Larsen til Nordlys.

Ifølge Nordlys hadde man onsdag kveld fått ut 65 kubikk diesel fra havaristen, og det var ventet at arbeidet kunne pågå ytterligere noen timer før operasjonen ble stilt i bero.