Det heter det i pressemelding fra Kystvakten. Det er garn- og linebåter som skal være synderne, opplyser etaten.

- Vi har gjennom overvåkning og kontroll de siste dagene avdekket flere tilfeller av ulovlig utkast av fisk fra fartøyer i fiske utenfor Lofoten og Vesterålen. Det ser ut til at det i hovedsak er torsk som blir kastet over bord, og atferden synes i stor grad å være rutinepreget, heter det i meldingen som er signert Erling H. Øksenvåg.

- Vi har mottatt tips fra aktører i næringen om at dette foregår, og det kan dessverre se ut til at dette i mange tilfeller stemmer. Fiskefartøy som setter mye bruk i havet, kan medføre lengre ståtid for garn og liner, som igjen medfører økt sannsynlighet for å få fisk med uønsket kvalitet i fangstene. Kystvakten vil fortsette å prioritere flyovervåkning av disse fiskeriene, legger han til.

Næringen oppfordres av Kystvakten til å utvise nødvendig ansvarlighet i fisket, og umiddelbart iverksette tiltak slik at gjeldende lover og regler blir overholdt.