Hun etterlyser også svar på hvorvidt disse endringene skal gjelde andre steder.

Ministeren må gi svar på spørsmålet innen seks virkedager. Heggø venter også på svar fra ministeren om manglende fremdrift for kommisjonen som skal se på leveringspliktene. Svaret er ventet i morgen.

Dette er spørsmålet: Det var med stor glede jeg så oppslag i NRK Finnmark, om at fiskeriministeren hadde skrinlagt alle forslag på regionalisering av leveringsplikten. Det var derimot uklart hvordan dette skal skje, så derfor ber jeg om svar på: Hvilke tiltak vil fiskeriministeren innføre eventuelt håndheve på nye og andre måter, for å sikre at leveringspliktig fiskeråstoff faktisk blir landet i Mehamn, og skal disse endringene også gjelde andre steder?