Direktoratet ville dra i bremsen for to uker siden, men Nærings- og fiskeridepartementet bestemte at kystflåten skulle få fortsette bonusfisket på ferskfiskordninga til og med 28. november. Dette for å holde fiskeindustrien med råstoff så lenge som mulig utover høsten.

Frem til stoppen har flåten hatt anledning til å ha 30% prosent innblanding torsk i fangsten selv om fartøyets torskekvote har vært oppfisket. Prosenten avregnes på ukebasis.

Når fisket stanses natt til fredag innebærer det at båter som ikke har torsk igjen på sine kvoter ikke har lov å fiske torsk, herunder bifangst av torsk ved fiske etter andre arter. Dette følger direkte av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei i 2019 § 16 og § 21, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Det presiseres at fangstdato legges til grunn for avregning på ferskfiskordningen. Fangst fisket før stoppen kan dermed landes etter stoppen så lenge den ellers tilfredsstiller vilkårene i ordningen.

Direktoratet skriver at ferskfiskordningen er godt utnyttet, og fisketakten har vært normalt høy den siste tiden. Den justerte avsetningen på 13 114 tonn i lukket gruppe er overfisket med ca. 950 tonn pr. uke 47. I åpen gruppe er ca. 1 400 tonn av 1 840 tonn oppfisket, mens gruppekvoten (inklusive ferskfiskordning) er overfisket med ca. 300 tonn pr. uke 47.

De overfiskede kvanta vil bli belastet neste års kvote.