Norge har eksportert 6 500 tonn klippfisk til en verdi av 371 millioner kroner i mai. Volumet falt med 14 prosent, mens verdien er uendret fra mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 36 300 tonn klippfisk til en verdi av 1,7 milliarder kroner. Dette er en økning i volum på 2 prosent, mens verdien økte med 75 millioner kroner eller 5 prosent. Portugal, Den Dominikanske Republikk og Brasil var våre viktigste markeder i mai, skriver Sjømatrådet i sin mai-statistikk.

Ned for saltfiskeksporten

Norge har eksportert 3 600 tonn saltfisk til en verdi av 214 millioner kroner. Volumet falt med 21 prosent mens verdien falt med 20 millioner kroner eller 9 prosent mot mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 14 000 tonn saltfisk til en verdi av 799 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 20 prosent mens verdien falt med 90 millioner kroner eller 10 prosent. Portugal, Spania og Canada var våre viktigste markeder i mai.

- Den svake utviklingen i eksporten av saltet, hel torsk fortsatte også i mai, og det var en betydelig prisvekst. Lav tilgang på råstoff og høye førstehåndspriser er noe av forklaringen på de lave volumene, sier Ingrid K. Pettersen.