Enhver innehaver av akvakulturtillatelse er pliktig å melde fra ved mistanke om eller faktisk rømming av fisk, både fra eget og andres anlegg.

Denne informasjonen skal gi forvaltningsapparatet kunnskap om rømmingstilfeller som brukes i vurderingen av hvilke tiltak som skal settes inn.

En oversikt over innmeldte rømmingstall fra 2008 og frem til i dag er på siden «Rapporterte rømminger til Fiskeridirektoratet». Meldingene blir nå også vist i Fiskeridirektoratets kartløsning.

Dette gir oppdrettere og andre mulighet til å få bedre geografisk oversikt over rømminger. Det tar imidlertid noen dager fra vi mottar en melding til den blir synlig i kartet.

Dataene bygger på sist innsendte opplysninger om en lokalitet. Rømmingstallet kan bli endret når Fiskeridirektoratet får tilsendt endelige opplysninger fra oppdretter, for eksempel etter utslakting.