Omsetningen av fersk torsk i uke 27 var på 1.034 tonn til verdi 27 millioner kroner, en økning fra 778 tonn til verdi 21 millioner kroner uken før. Høyest kvantum levert i Øst-Finnmark med 620 tonn av totalen, hvorav 421 tonn kom fra snurrevad. Deretter fulgte Vest-Finnmark med 401 tonn av totalen, hvorav snurrevad stod for 344 tonn. Kvanta under 6 tonn i resterende soner.

I løpet av uke 27 ble det levert og omsatt 3.364 tonn fersk sei til en verdi av 33,8 millioner kroner. En nedgang fra 4.089 tonn/ 42 millioner kroner uken før. Dette blir tredje uke på rad med nedgang i aktiviteten, fortsatt er not største redskap med 2.207 tonn/21,7 millioner kroner av totalen, men med en nedgang på over 1000 tonn fra 3.215 tonn i forrige uke. Nedgangen henger nok sammen med at flere båter er ferdige med kvoten.

Fordelt per sone er Vest-Finnmark på topp med 2.845 tonn av totalen, hvorav 2.114 tonn kom fra not og 566 tonn fra snurrevad. Deretter følger Øst-Finnmark med 325 tonn, hvorav 240 tonn kom fra snurrevad og 65 tonn kom fra garn. I Troms er det levert 103 tonn, hvorav 93 tonn kom fra not. I Lofoten er det levert 36 tonn, hvorav 18 tonn kom fra juksa. Kvanta under 15 tonn i resterende soner.

Omsetningen av ferskhyse levert i uke 27 var 361 tonn 4,3 millioner kroner, en nedgang fra 456 tonn/ 5,6 millioner kroner uken før. Øst-Finnmark er største sone med 285 tonn av totalen, hvorav 242 tonn kom fra snurrevad. Deretter følger Vest-Finnmark med 63 tonn, hvorav 62 tonn kom fra snurrevad. Kvanta under 8 tonn i resterende soner, melder Råfisklaget.