Nordlaks-konsernet hadde driftsinntekter på 2,957 milliarder kroner i 2018, og oppnådde et resultat før skatt på 1,152 milliarder kroner. Nordlaks hadde en skattekostnad på 220 millioner kroner, og årsresultatet ble dermed 931 millioner kroner. Resultatet overføres til egenkapitalen i selskapene, skriver Nordlaks i en pressemelding om fjorårsresultatet.

Forrige uke ble Nordlaks-selskapenes regnskap sendt til Brønnøysundregistrene, og dermed er tallens tale for fjoråret klar.

Konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.Foto: Bjørn Eide.

Mindre salg - høyere resultat

Konsernets salgsinntekter ble redusert med 123 millioner kroner til 2,788 milliarder kroner. Driftskostnadene på sin side økte med 112 millioner kroner til 1,770 milliarder kroner. Valutaeffekter samt en regnskapsmessig positiv effekt av salget av brønnbåten "Bjørg Pauline" bidro til at årsresultatet likevel ble 99 millioner kroner høyere i 2018 enn i 2017.

- Nordlaks oppnådde et svært godt økonomisk resultat også i 2018. Det var noe lavere salgsinntekter og høyere driftskostnader, men på grunn av brønnbåtsalg og lavere finanskostnader hovedsakelig på grunn valuta ble årsresultatet likevel høyere enn i 2017. Vi ser at både Nordlaks og resten av havbruksnæringen år for år har redusert produktivitet og økte kostnader, men på grunn av stadig høy etterspørsel etter våre produkter klarer vi likevel å skape et godt resultat, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Nordlaks Oppdrett AS hadde en omsetning på 2,611 milliarder kroner og et årsresultat på 837 millioner kroner.

- På grunn algeoppblomstringen i vår har Nordlaks tapt mye av fisken som skulle slaktes fra november i 2019, så det blir neppe en oppgang i mengden slaktet fisk inneværende år, fortsetter Welde.

I 2020 blir den første av to Havfarmer levert til Nordlaks.

Investeringene fortsetter

I året som selskapet har lagt bak seg var det byggestart for den første Havfarmen og god fremdrift i byggingen av det nye smoltanlegget på Innhavet i Hamarøy. I forrige uke var det stålkutteseremoni for den andre av to nye brønnbåter som Nordlaks har bestilt, og oppdrettsselskapet mottar i år blant annet to nye oppdretts- og servicebåter fra Grovfjord Mek. Verksted.

- Totalt vil Nordlaks investere mellom 4 og 5 milliarder kroner i utvikling av ny teknologi og nye produksjonsmetoder. I år vil vi ta en beslutning om utvidelse av fabrikken på Børøya, smoltanlegget på Innhavet blir ferdigstilt, og i 2020 blir den første av to Havfarmer samt den første av to brønnbåter levert til oss. Resultatene fra 2018 styrker egenkapitalen i selskapene hvor disse investeringene gjøres. De gode årene vi har lagt bak oss er helt avgjørende for at vi skal klare å ta nye steg i en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen og av selskapet vårt, sier Welde.

Styret har ikke satt av penger til utbytte i 2018.

Nordlaks nye settefiskanlegg på Innhavet i Hamarøy.

Fakta om Nordlaks

Nordlaks er et privateid og helintegrert havbrukskonsern med hovedkontor på Stokmarknes i Vesterålen. Nordlaks Oppdrett AS driver oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i tolv kommuner i nordlige del av Nordland og i Sør-Troms. Konsernet er selvforsynt med settefisk gjennom datterselskapet Nordlaks Smolt AS, og har organisert slakting, videreforedling, salg og markedsføring i Nordlaks Produkter AS samt hovedkontor for konsernet ved Stokmarknes i Hadsel kommune. Konsernet har om lag 420 ansatte fordelt på sjø og land, og omsatte i 2018 for 2,9 milliarder kroner.