Forleden kom ringnotsnurperen «Endre Dyrøy» over en stim av makrellstørjer sør for Stadt på vei ut til makrellfeltet. - Det kokte bra i sjøen, ifølge mannskapet om bord.

- Vi var rundt 2,5 nautiske mil vest av Gamla da vi så en stor aktivitet i sjøen fremfor oss, sier styrmann Thomas Haugland til Fiskebåt.

Haugland sier at de tror det må ha vært i alle fall 30-40 størjer i sjøen og det syntes som den beitet på mindre fisk som de så på sonaren. De observerte størjene en god stund mens de gikk forbi.

- Mange av dem var nesten helt oppe av sjøen, det var litt av en aktivitet der og det kokte bra i sjøen, sier Haugland og legger til at posisjonen de hadde var N 62,05 og akkurat på Ø 5 graden.

Forsker Leif Nøttestad ved Havforskningen er ikke overrasket når han hører om observasjonen. Ifølge forskeren har det vært glitrende størjevær i det siste, det er lett å se fisken i sjøen og mange flere vet mer enn før hva de skal se etter.

- Makrellstørjene beiter oftest på makrell i 0-gruppen, altså makrell i størrelsen 10-15 cm. De pakker den godt sammen og da blir ofte størjen litt vilter og bryter i overflaten når den spiser, sier Nøttestad og legger til at de fant 0-gruppe makrell i magen på alle de 190 makrellstørjene som Hillersøy tok i forrige uke.

I følge Nøttestad kan det virke som det er mer makrellstørje i både Norskehavet og Nordsjøen i år. De stod mer konsentrert i fjor da noen båter fikk bifangst med størjer, men observasjonene i år er mye mer spredt utover, sier forskeren.

- Det er mange tiår siden vi hadde så mange observasjoner som er såpass sikre, sier Nøttestad.

Spørsmålet fremover er hvor størjene tar veien når det begynner å bli kaldere. Nøttestad er usikker på dette, ifølge forskeren kan størjen både trekke sørover igjen eller inn mot kysten på jakt etter mat.

Fisket etter makrellstørje er stoppet for i år etter at «Hiilersøy» tok hele kvoten på ett kast. Fiskeridirektoratet har bedt alle fartøyer vise aktsomhet i fiske når de ser det er makrellstørje i området.